Gründeraktørene samarbeider i Vestfold

I Vestfold har vi aktører som bidrar for gründere i de ulike delene av fylket. Vi som gründeraktører samarbeider tett og heier på alle gründere.

Vi skal skape nettverk for dere gründere og vi skal linke dere opp mot relevant kompetanse.

Fra i dag, 1.september 2017 har vi på Gründeriet inngått en samarbeidsavtale med Colab i Larvik, Silicia i Horten og Gründerhuset Hi5 på Nøtterøy. Avtalen innebærer at hvis du er tilknyttet et av gründermiljøene vil du kunne benytte deg av de andre miljøenes fasiliteter etter avtale med det enkelte sted.

Vi som gründeraktører ønsker å tilrettelegge for økt verdiskaping i Vestfold. Vi håper dette vil gi grobunn for et bredere nettverk og deling av kompetanse mellom gründere fra hele fylket.

Send gjerne en mail til post@grunderiet.no dersom du ønsker mer informasjon.