Flat Preloader Icon

At Ease

Din sykefraværs ekspert

At Ease retter innsats på å begrense sykefravær, og tilbyr bistand til bedrifter i langvarige og/eller hyppig gjentagende sykefraværssaker.
NAV dekker kostnaden gjennom støtteordningen «Ekspertbistand».

Inger Johanne hos «At Ease» har kompetanse på sykefravær, arbeidsmiljø og karriereveiledning. Hun er godkjent av NAV som Ekspert i sykefraværssaker. Hun har lang og variert erfaring med arbeidsinkludering. Samt med veiledning, motivasjons- og endringsarbeid.

Kort om ekspertbistand
Ordningen innebærer at du og arbeidstakeren får hjelp fra en nøytral person som har kompetanse på sykefravær og arbeidsmiljø. Eksperten skal bidra til å løse/avklare problemet som fører til sykefravær, og foreslå tiltak som kan gjøre arbeidstakeren i stand til å utføre arbeidet sitt. Bistanden varer i tre måneder. Målet er at arbeidstakeren skal komme tilbake til arbeid, eller i et annet arbeid hos samme eller en annen arbeidsgiver.

Flere bedrifter forteller at de har god erfaring med «Ekspertbistand».

Trenger du hjelp?
Har din bedrift arbeidstaker(e) som har langvarig og/eller hyppig gjentakende sykefravær? Der dere har vurdert og/eller forsøkt å løse utfordringene uten å lykkes? Da kan «Ekspertbistand» være nyttig.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat!

Inger Johanne Ihle Rasmussen
+47 905 40 801
ijr@at-ease.no