Flat Preloader Icon

Make a Choice

Holdningsskapende arbeid for barn og unge samt livsmestring

Make A Choice jobber med holdningsskapende arbeid med hovedfokus på barn, unge (0 – 30) og livsmestring.

Vårt hovedmål er å synliggjøre ulikheter i samfunnet, forebygge utenforskap og gi det enkelte individ verktøy til å ta gode egne valg på veien til et ønsket mål eller økt livskvalitet.

Samtidig ønsker vi å rette fokus på ulike stigmaer, slik at samfunnet kan møte ulike grupper og individer på en mer forståelsesfull måte, spesielt innen arbeidslivet.

Våre tjenester tilbys i disse ulike formatene:

Kurs og workshop innen livsmestring

Strategisk coaching og livs coaching (mindre grupper 1 – 9)

Temadager/fagdager

Arrangement

Foredrag

Brukermedvirkning i prosessene er nøkkelen til suksess, og vi vektlegger derfor stor grad av tilrettelegging og har derfor ingen standardiserte tjenester.

Kontakt oss for en uformell prat eller book et møte for en grundigere gjennomgang av hva vi eventuelt kan skape sammen. 

Sebastian Nielsen
+47 400 50 167
sebastian.nielsen@me.com