Flat Preloader Icon

Sandefjord næringsforening

Fremmer næringsvekst, bygger forretningsnettverk og tilfører våre medlemmer ny kunnskap

Sandefjord Næringsforening er en viktig møteplass med høy aktivitet og stort engasjement. Det er mer enn 550 medlemsbedrifter i alle størrelser og fra alle bransjer i foreningen.

Sandefjord Næringsforening (SNF) er en uavhengig og medlemseid forening som jobber til beste for næringslivet i regionen. Foreningen er for bedrifter som er lokalisert i regionen vår og/eller har interesser for næringslivet her, og har pr. januar 2021 mer enn 550 medlemsbedrifter og fire fulltidsansatte.

SNF er et veletablert nettverk og en seriøs forening, hvor medlemmene står samlet bak ønsket om et fremtidsrettet og vekstkraftig næringsliv.

Foreningen har tre strategiske satsingsområder;
#1: Vi skal fremme næringsvekst.
#2: Vi skal bygge forretningsnettverk.
#3: Vi skal tilføre ny kunnskap.

Den viktigste aktiviteten i SNF er kontakten med medlemsbedriftene. Vi har månedlige frokostmøter, fagsamlinger, lunsjmøter, webinarer og andre små og store samlinger – som for eksempel høydepunktet Torpkonferansen på Park hotell. I alt vil det være nærmere 30 arrangementer i SNF-regi i løpet av ett vanlig år.

I tillegg kommer tett og god dialog med politikere, myndigheter og andre næringsforeninger og organisasjoner – både i forbindelse med aktuelle saker og gjennom deltakelse på konkrete møter. Vi er aktive i sosiale medier, sender jevnlig ut nyhetsbrev, er godt synlige i mediebildet og er i det hele tattt en svært aktiv næringsforening.

SNF står bak både Tenk stort, tenk Sandefjord-prosjektet og Gründeriet – begge deler sammen med Sandefjord kommune og en rekke lokale bedrifter.

Ingebjørg Tollnes
+47 915 44 999
ingebjorg@sandefjordnaringsforening.no