Flat Preloader Icon

Sosenteriet

Sosenteriet er et klyngesamarbeid for samskaping og sosialt entreprenørskap i Vestfold og Telemark

Sosenteriet er et klyngesamarbeid for samskaping og sosialt entreprenørskap i Vestfold og Telemark. Vi samarbeider med partnere i privat, frivillig og offentlig sektor.

Hva er sosialt entreprenørskap?
Gjennom å samskape nye og bedre løsninger,  øker sosiale entreprenører innovasjonstakten i norske kommuner og næringsliv. Vår felles utvikling av nye løsninger  skaper bedre effekt for innbyggerne, kommunen og næringslivet.

Evnen til å involvere innbyggere, næringsliv frivillige og sosiale entreprenører er sentralt i utviklingen av bærekraftige velferdssamfunn.

Klyngen samarbeider med blant annet Sandefjord kommune, Start i Vestfold, Gründernettverket, Universitetet i Sør Øst Norge, NAV, Senter for sosialt entreprenørskap og Vestfold fylkeskommune.

Gjennom året arrangerer vi aktiviteter for privat og offentlig sektor, og har blant annet ansvar for å gjennomføre regionens første Social start up program for Sosiale entreprenører.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat!

Camilla Bilstad Johannessen
+47 960 12 902
postkassesosenteriet@gmail.com