Flat Preloader Icon

To brødre håndverkere for samfunnet

Vi hjelper ubenyttede ressurser i samfunnet tilbake til arbeidslivet.

Vårt selskap er et bærekraftig sosialt entreprenørskap som har fokus på å hjelpe dem som har falt utenfor samfunnet enten til kriminalitet, rus eller andre årsaker ikke er i arbeid.
Vi har som mål å hjelpe flest mulig av disse tilbake til arbeidslivet ved å gi dem fast jobb, oppfølging, samtaler og muligheter for aktiviteter via våre samarbeidspartnere.
Vi ser at dagens ettervern ikke er optimalt og skal derfor gi mennesker som blandt annet kommer fra rusbehandling eller fengsel noe å gå til med engang de slipper ut. Dette for å få seg et nytt og bedre liv.
Ikke minst miljøskifte.
Alle fortjener en ny sjanse.

Kenth Antonsen - Daglig leder / Geir Waskaas - Styreleder
+47 92484015
kenth@tobrodre.no