Vekst i Vestfold

«Vekst i Vestfold» er et samarbeid mellom de offentlige aktørene som har tilbud til gründere. Formålet er å synliggjøre alle aktørene i en kanal og gjøre det enkelt for gründere å finne fram til det tilbudet som passer best. Vestfold har et stort og bredt tilbud til gründere, og alle aktørene samarbeider godt.  Vi jobber alle med samme målsetting: Bidra til at gründere i Vestfold  lykkes med sin etablering og vekst, slik at arbeidsplassene trygges og at det stadig blir flere nye arbeidsplasser. Ta gjerne en titt innom den nye portalen HER