CareRing4UEllen Slyngstadli

CareRing4U er en digital plattform for kommunikasjon og samhandling mellom pårørende til personer med funksjonsnedsettelser og omsorgsapparatet.

Når du har et familiemedlem med behov for ekstra omsorg er det ofte en jungel av fagpersoner å forholde seg til. I dagens situasjon sliter vi med kommunikasjon gjennom et virvar av kanaler, og vi har per i dag ingen system for samhandling på tvers av instanser.

Det brukes uforholdsmessig mye tid på å finne frem til rett adressat når man skal stille et spørsmål eller gi en beskjed.

Med den digitale tjenesten CareRing4U har du tilgang på kommunikasjon og samhandling med hele omsorgsapparatet, på tvers av instanser – slik at alle kan være trygge på at de får den informasjon de må ha.

CareRing4U
Bidrar til verdighet og kontroll for personen og deres pårørende
Gir kvalitet, effektivitet og besparelse for det offentlige
Informasjon og sikkerhet for den enkelte tjenesteyter

CareRing4U er fortsatt i en tidlig fase og søker gode samarbeidspartnere og seriøse investorer.

Har du lyst til å høre mer om CareRing4U?
Kom innom for en uforpliktende prat på Gründeriet eller ta kontakt med Ellen!

E-post: ellens@carering4u.no
Tlf:  +47 45 60 49 67

ellen

Følg oss gjerne på;
LinkedIn
Facebook