App StudioKurt Venkatraman

App Studio AS er et selskap som fokuserer på å utvikle produkter innen mobil, Virtual Reality, Augmented Reality og Mixed Reality. I tillegg til produktutvikling, tilbyr vi også utviklingstjenester til selskaper som ønsker å ta disse teknologiene i bruk.

Vårt første produkt er nå i konseptualiseringsfasen. Den inkluderer 3D-teknologi til bruk i skolen og høyere utdanning. Dessverre har ikke utdanningssektoren utnyttet potensialet til disse teknologiene på tilstrekkelig vis, i motsetning til for eksempel spillindustrien App Studio AS har stort fokus på å lage innhold og plattformer som kan bistå denne sektoren med å bruke 3D-baserte verktøy i undervisningen.

Følg oss gjerne på LinkedIn: www.linkedin.com/in/kurtv

Epost: kurt@appstudio.no

app studio logo_transparent_background