Gründergrupper

Målet med gründergruppene er å gi innspill og forbedringsforslag for hverandres forretningsmodeller.

Agenda Gründergruppe-møte:

  • Revisjon av hovedmålene fra forrige møte og fastsettelse av et hovedmål for det neste møtet
  • Forskjellige temaer relatert til forretningsmodellen blir distribuert før hvert møte gjennom vår interne Facebook-side
  • Evaluering av møte. Hva var bra? Hva kunne vært bedre?
  • Hva ønsker dere skal være tema til neste gründergruppe?

NB: Dette er et internt arrangement for Gründeriets medlemmer.

Dato

30/05/2024
Utløpt!

Tid

14:00 - 16:00