Vestfold Inkubatorprogram

Et intensivt entreprenørskapsprogram som gir deg verktøyene du trenger for å skape en solid og kommersiell forretningsmodell 

Skap en kommersiell forretningsmodell

Vestfold Inkubatorprogram et 6 ukers intensivt entreprenørskapsprogram designet for å ta din bedrift til neste nivå og styrke din forretningsmodell!

Er du nysgjerrig på hvordan moderne entreprenørskapsmetoder kan forsterke din visjon, kjernekompetanse og konkurransefortrinn, hjelpe deg med å forstå markedet bedre og utvikle kundeforhold? 

Vårt inkubatorprogram er skreddersydd for å realisere akkurat disse målene!

Kunnskap gir konkurransefortinn

Entreprenørskap handler om å utnytte muligheter til å skape varer og tjenester. Lær mer om hvordan effektuering, forretningsmodellering og design thinking baserte metoder kan bidra til at du får utviklet din markedskommunikasjon, din salgsmodell og prisstrategi.

Entreprenører er en viktig kilde til innovasjon og til å skape fremtidig bærekraftig økonomisk vekst i samfunnet. For å bidra til at flere bedrifter lykkes, tilfører vi dem kunnskapen som trengs innenfor entreprenørskapsfaget. Gjennom Vestfold inkubatorprogram skal vi bidra til å skape solide, kommersielle og skalerbare forretningsmodeller.

I løpet av programmet utarbeider du din egen forretningsplan og blir introdusert for:

  • en praktisk og steg-for-steg basert metode for å utvikle ditt firma
  • en digital arbeidsplattform der du kan arbeide med din forretningsmodell og forretningsplan
  • en rådgiver/mentor som hjelper deg å utvikle planen og bedriften din.


Bli kjent med de ulike modulene i inkubatorprogrammet

Inkubatorprogrammet fører deg gjennom 12 nøye utformede moduler, designet som en steg-for-steg metode for å utvikle bedriften din. Hver modul sikrer at du bygger en solid grunnmur for din bedrift. Bli kjent med modulene her:

Innledning

I denne sesjonen presenteres innholdet i programmet. Entreprenørene gjøres kjent med S-E-A-M og med EMS’en – og de presenterer seg selv og prosjektet sitt for de andre deltagerne. I tillegg opprettes kontakten i gruppens samhandlingsrom. Dette er viktig for å skape den positive gruppedynamikken som er nødvendig for å få fullt utbytte av programmet.

Formål

Etter den innledende presentasjonsrunden fra alle entreprenørene gjennomgår og diskuterer vi det som entreprenørene har lært om kjerneverdier, motivasjon og visjon. Deretter får en til to av entreprenørene presentere formålene sine – med innspill og kritikk fra resten av kohorten. Til sist tas eventuelle spørsmål og uklarheter opp før de nødvendige forberedelsene til neste gang beskrives.

Bærekraft

Etter den innledende presentasjons- og diskusjonsrunden, gjennomgås definisjoner av bærekraft og entreprenørskap, paradokset rundt bærekraftig entreprenørskap diskuteres før fokus vendes mot FN’s bærekraftsmål. Først diskuteres historikken og så tredelingen av bærekraftsmålene i miljø, samfunns og økonomimål med tilhørende delmål. Til slutt diskuteres muligheter for å bruke bærekraftsmålene til å skape konkurransemessige fortrinn for entreprenører og eksempler på slike modeller. Til sist tas eventuelle spørsmål og uklarheter opp før de nødvendige forberedelsene til neste gang beskrives.

Ressurser

Etter den innledende presentasjonsrunden fra alle entreprenørene gjennomgår og diskuterer vi det som entreprenørene har lært om personell, fysiske, salgbare og finansielle ressurser. Deretter får to av entreprenørene presentere sine ressurser – med innspill og kritikk fra resten av kohorten. Til sist tas eventuelle spørsmål og uklarheter opp de nødvendige forberedelsene til neste gang beskrives.

Forretningsidé og problemintervju

Forretningsidé og problemintervju bygger på trinn tre i S-E-A-M. Etter den innledende presentasjonsrunden fra alle entreprenørene gjennomgår og diskuterer vi det som entreprenørene har lært om kjernekompetanse, nøkkelbidrag, nøkkelmarked og problemintervju. Deretter får to av entreprenørene presentere sine utkast til forretningsidé – med innspill og kritikk fra resten av kohorten. Som en del av dette presenteres og diskuteres resultatene fra de første problemintervjuene. Til sist tas eventuelle spørsmål opp før de nødvendige forberedelsene til neste gang beskrives.

Forretningsmodell I – samskapere, verdiløfte og løsningens egenskaper

Forretningsmodellen bygger på trinn fire i S-E-A-M. Etter den innledende presentasjonsrunden fra alle entreprenørene gjennomgår og diskuterer vi det som entreprenørene har lært om samskapere, unikt verdiløfte og løsningsegenskaper. Deretter får 1-2 av entreprenørene presentere sine utkast til forretningsmodell – med innspill og kritikk fra resten av kohorten. I enkelte tilfeller presenteres og diskuteres løsningsintervjuer, men som regel utelates dette eller det behandles i en egen tilvalgssesjon. Til sist tas eventuelle spørsmål og uklarheter opp før de nødvendige forberedelsene til neste gang beskrives.

Forretningsmodell II – partnere/økosystem, markedsføring & salg og prismodell

Forretningsmodellen bygger på trinn fire i S-E-A-M. Etter den innledende presentasjonsrunden fra alle entreprenørene gjennomgår og diskuterer vi det som entreprenørene har lært om økosystem, markedsførings- og salgsmodell samt om prismodellen. Deretter får 1-2 av entreprenørene presentere sine utkast til forretningsmodell – med innspill og kritikk fra resten av kohorten. I enkelte tilfeller presenteres og diskuteres løsningsintervjuer, men som regel utelates dette eller det behandles i en egen tilvalgssesjon. Til sist tas eventuelle spørsmål og uklarheter opp før de nødvendige forberedelsene til neste gang beskrives.

Designtenkning, minste mulige løsning og løsningsintervju

Denne sesjonen er utviklet i felleskap med TrollLABS ved NTNU og setter søkelys på hvordan entreprenørene skal utvikle sin tjeneste eller produkt fra problemforståelse gjennom et sett av prototyper og til en salgbar løsning. Etter den innledende presentasjons og diskusjonsrunden der entreprenørene gjennomgår det de har lært om designtenkning og løsningsintervjuer, gjennomgås de fem hovedstegene i designtenkning, grunnprinsippene i Lean Startup, eksempler på gode MML´er og prinsippene for løsningsintervjuer. Deretter repeteres resultatene fra problemintervjuene, og resultatene for løsningsintervjuene presenteres for to av entreprenørene – med innspill og kritikk fra resten av kohorten. Til sist tas eventuelle spørsmål opp før de nødvendige forberedelsene til neste gang beskrives.

Målsettinger

Målsettinger bygger på trinn fem i S-E-A-M. Etter den innledende presentasjonsrunden fra alle entreprenørene gjennomgår og diskuterer vi det som entreprenørene har lært om kompetanse, produkt, markeds, bærekrafts og finansmål. Deretter får to av entreprenørene presentere målsettingene sine – med innspill og kritikk fra resten av kohorten. Til sist tas eventuelle spørsmål og uklarheter opp før forventede forberedelser til neste gang presenteres.

Oppgaver

Etter den innledende presentasjonsrunden fra alle entreprenørene gjennomgår og diskuterer vi det som entreprenørene har lært om oppgavegjennomføring. Deretter får en til to av entreprenørene presentere oppgavene som de har beskrevet for at de skal nå målene sine – med innspill og kritikk fra resten av kohorten. Til sist tas eventuelle spørsmål opp før de nødvendige forberedelsene til neste gang beskrives.

Prognose

Prognosen bygger på trinn syv i S-E-A-M. Etter den innledende presentasjonsrunden fra alle entreprenørene gjennomgår og diskuterer vi det som entreprenørene har lært om inntekter og varekost, gjentagende kostnader, oppgavekostnader, finansiering og om de grunnleggende lover og regler. Deretter får en til to av entreprenørene presentere resultat- og likviditetsprognosen for prosjektet sitt – med innspill og kritikk fra resten av kohorten. Til sist tas eventuelle spørsmål og uklarheter opp før forventede forberedelser til neste gang presenteres.

Avslutning/presentasjon og nettverk

Til den siste sesjonen skal entreprenørene ha forberedt en fullstendig presentasjon av veikartet (eller forretningsplanen) for prosjektet sitt.

Individuell oppfølging

Programmets rådgivere vil håndtere individuell oppfølging underveis i perioden på 6 uker hvor programmet gjennomføres. Det er svært verdifullt for entreprenørene med slik oppfølging knyttet til blant annet forretningsidé.

Hvem passer programmet for?

Programmet passer for deg som har en bedrift (eller en idé) du vil videreutvikle.

I løpet av programmet utvikler du din egen entreprenørskaps- og forretningsutviklingskompetanse og du får råd og veiledning.

Vår inkubator er lagt opp sånn at du kan arbeide fra hjemmekontor på åtte av samlingene og likevel få samhandle med andre i samme situasjon. De fysiske samlingene foregår på gründerhusene rundt i Vestfold.

Praktisk informasjon

Vårt inkubatorprogram er skapt av forskere ved NTNU og baserer seg på S-E-A-M-entreprenørskapsmetoden for å sikre et solid faglig fundament. Programmet gjennomføres av Entreprenerdy, som garanterer høy faglig kvalitet og fasiliteres av gründermiljøet i Vestfold.

Deltakende gründere vil motta en bok om «Entreprenørskap» av Yngve Dahle, tilgang til Entreprenerdys verktøy for å utvikle robuste forretningsmodeller, samt videokurs, forelesninger og personlige rådgivningssamtaler.

Inkubatorprogrammet strekker seg over 6 uker og inneholder 12 sesjoner, både fysiske og digitale, for opptil 14 bedrifter per program. Deltakerne får også individuell oppfølging gjennom hele programperioden.

Dette tilbudet er gratis for alle gründere i Vestfold. Du må delta på minimum 80% av kurset; hvis ikke vil du motta et gebyr på 1000 kr.

Programmene for 2024 starter opp de 2. april og 24. september, og vil kjøre hver tirsdag og torsdag i 6 uker på dagtid.