Abcent logo

Abcent

Et privat omsorgsforetak med hovedfokus på BPA, omsorg og helse, avlastning og barnevern.

Abcent AS, ble etablert i 2010 og er et privat omsorgsforetak med hovedfokus på BPA, omsorg og helse, avlastning og barnevern.

Vi har vårt hovedkontor i Skien i Vestfold og Telemark, og er en seriøs mellomstor aktør å regne med. Vi har flere tiltak, og totalt ca 40 BPA konsesjoner i Norge. Drift av Helse og omsorgstiltak- (psykiatri/rus), flere avlastningstilbud med aktiviteter er også en del av tilbudet vårt, samt barnevern utenfor institusjon.

Vår kanskje største styrke er at vi har lokal tilhørighet og tror genuint på nærhet til brukerne og kundene våre. Vi får meget gode tilbakemeldinger fra begge disse gruppene på oppfølgingen vår.

Vi er pr. tiden ca 160 ansatte og vokser relativt raskt.

Olav E. Olsen

928 03 600

Olav@abcent.no

Olav E. Olsen