administrasjonen.com AS

Vi administrerer så du kan fokusere på din kjernevirksomhet

Administrasjonen tilbyr profesjonell administrasjon til små og mellomstore bedrifter som ikke har anledning til å ansette en
administrasjon i fulle stillinger, men som allikevel ønsker spesialisert kompetanse til å håndtere behovet.

Med administrasjonens tjenester kan bedrifter effektivisere og strukturere administrative arbeidsoppgaver, outsource operative HR-oppgaver, få hjelp til å utarbeide rapporter til
styret og planlegge ulike arrangementer. I tillegg tilbyr vi tjenester innen digital markedsføring.

Anita Romie Hoff

465 06 699

anita@administrasjonen.com