Adminkit

Spar tid og få bedre struktur og kontroll på personal og administrative oppgaver.

Adminkit er en verktøykasse for bedrifter med 1-100 ansatte. Jobb smartere og mer effektivt ved å bruke Adminkit til personaladministrasjon og dokumenthåndtering, for eksempel til arbeidskontrakter, digital signering eller ferie- og fraværsregistrering. Bruk tiden på kjernevirksomheten – ikke administrasjon. Ingen oppgave skal ta mer enn 5 minutter!

Pål Reinert Bredvei

911 02 868

pal.bredvei@adminkit.no