AMC SPRÅKKURS

AMC SPRÅKKURS

Språkkurs. Fremmedspråk som fransk, spansk og tysk, men også norsk og engelsk for innvandrere.

De fleste kurs har et omfang på 16 skoletimer fordelt over 8
leksjoner. Her deltar et varierende antall personer; fra 4 – 16! Jeg kan også skreddersy
opplegg for enkeltelever, både én til én og i mindre grupper.
I tillegg tilbyr jeg oversettelse av dokumenter og lekse-/ eksamenshjelp. Jeg har også
organisert studieturer til utlandet, slik at deltakerne får praktisert nyervervede kunnskaper! Da har reisene først og fremst gått til Paris og den franske riviera.

Anne Mette Christensen,

92814498

annemettechristensen47@gmail.com

Anne Mette Christensen