At Ease

Med hjerte for forebygging og helsefremming

 

At Ease tilbyr tjenester knyttet til psykisk helse, inkludering og menneskelige ressurser.

Vi er en fagaktør og samarbeidspartner innen utvikling av inkluderende miljøer der mennesker trives, er produktive og tar i bruk sitt fulle potensial.

 

Til grunn for vårt arbeid ligger den positive helsen. Å være at ease vil si å føles fornøyd, glede, gode følelser, motivasjon og opplevelsen av å fungere godt. Oppleve mening og mestring, og ha robust psykisk helse.

 

Vi tilbyr:

Kurs og kompetanse: Kurs i temaene jobbsøking, helsefremmende miljøer, livskvalitet, psykisk helse og stressmestring.

Inkluderende miljøer: Konsulenttjenester og workshops for utvikling av inkluderende og deltakerbaserte miljøer.

Individuell veiledning: Ekspertbistand ved sykefravær, karriereveiledning, jobbsøk, livscoaching og motivasjons- og endringsarbeid.

 

Vi leverer tjenester til bedrifter, lokalsamfunn/kommuner og privatpersoner.

 

Dette året tilbyr vi bistand ved sykefravær kostnadsfritt!

Vi tilbyr nå Ekspertbistand ved sykefravær kostnadsfritt til bedrifter i Vestfold. Inger Johanne hos At Ease er godkjent av Nav som Ekspert. Ekspertbistand er et supplement til sykefraværsoppfølgingen dere allerede gjør. Det er aktuelt i saker der dere vurderer at det kan være nyttig med tett individuell oppfølging over tid (tre mnd) av en nøytral aktør utenfra. Målet er finne løsning på den fastlåste situasjonen. At Ease bistår med søknadsskriving og sørger for at godkjenningen fra Nav kommer på plass før tjenesten starter. Mange bedrifter forteller at de har god erfaring med Ekspertbistand.

 

Les mer om Ekspertbistand her: Tilskudd til ekspertbistand – nav.no

 

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat!

Inger Johanne Ihle Rasmussen

905 40 801

ijr@at-ease.no