BioVet

Løysingar for friskare dyr, betre dyrevelferd og optimal utnytting av gardens ressursar

Biovet skal hjelpe bonden til å sikre dyras mineralbehov og eit sunt miljø. Mineralmangel og usunne fjøsmiljø er vanlege årsaker til sjukdom, redusert dyrevelferd og dårleg lønsamhet i husdyrproduksjonen. Marginane i husdyrbasert matproduksjon krymper samtidig som samfunnets forventningar til bonden aukar. Biovet har kunnskapen og løysingane til å møte mange av desse utfordringane.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat!

Inge Midtveit

91350752

info@biovet.no