Ecograve AS

Ecograve tilbyr bærekraftige løsninger på Norges gravplassutfordringer, som beskytter fremtidige generasjoner og dyrket mark gjennom innovative gravferdsmetoder.

Gravlegging i dårlig jordsmonn, vanninnsig i gravene, frost og bruk av plastsvøp har ført til at om lag 1,5 millioner graver i Norge kan stå uten gjenbruksmulighet.

Mangelen på gravplasser vil i fremtiden ikke bare gå ut over den enkelte forvaltning, kirkeverge, kommunen eller etterlatte. Før eller siden går det ut over oss alle – og samtlige som kommer etter oss. Det presserende behovet vil gå ut over en av de største nasjonale utfordringene vi har i dag innenfor denne sektoren – nedbygging av dyrket mark.

 

Heldigvis finnes det løsninger som hensyntar fremtiden vår, økonomien, og kravet til etikk og verdighet. I Ecograve har vi spesialisert oss på denne problematikken.

 

Fra kalkbehandling for gjenbruk av graver og automatiske kolumbarier, til vannkremasjon og organisk nedbrytning. Vi tilbyr bærekraftige, kostnadseffektive og unike alternativer til dagens tradisjonelle metoder for gjenbruk, sluttbehandling og oppbevaring.

 

Vi har flere meget interessante agentavtaler for hele Skandinavia med innovative produkter og leverandører innenfor denne bransjen, som vil være helt nødvendige i fremtiden for å løse de kapasitetsproblemer som denne bransjen står overfor de neste 40 årene.

 

Løsningene vi har bidrar til en mer hensynsfull avskjed – for alle.

Runar Frømyhr

995 10 110

runar@ecograve.no