Fandler Brodin & Partners

Fandler Brodin & Partners bidrar til å løse vår tids samfunnsutfordringer gjennom vår kompetanse innen strategi, innovasjon, bærekraft og innsikt.

Vi gjør din virksomhet til en aktiv deltaker i løsningene næringslivet og samfunnet rundt oss trenger i tiden frem mot 2050.

Endring og omstilling av samfunn og organisasjoner krever engasjement og evne til å tenke nytt.
Utfordringer er også muligheter. Endring kan skape grunnlag for innovasjon og langsiktig lønnsomhet.

Det kan vi hjelpe deg med.

Vi beveger mennesker til varig og verdidrevet endring fra innsiden.

Fandler Brodin & Partners er et strategisk rådgivningsselskap som tilbyr rådgivning, prosessledelse og tjenester for utvikling av organisasjoner i offentlig og privat sektor.

Nancy Fandler Brodin

90658591

nancy@fandlerbrodin.no