Mainmove sport

Mainmove Sport

Tilbyr kvalitets utstyr som er godt tilpasset hver individuelle utøver

Vår visjon er at alle skal ha muligheten til å delta i idrett ved spesialtilpasning av utstyr.
Ved å tilby kvalitets utstyr som er godt tilpasset hver individuelle utøver, gir vi alle muligheten til å delta i idrett.

Vår daglige drift, produktutvikling, langsiktige planlegging og organisasjonsstruktur styres av selskapets verdier og prioriteringer.

Våre kjerneverdier:
Bruker/utøver i fokus
Personlig oppfølging

Våre operative prioriteringer:
Service
Enkelhet

Mainmove Sport skal være den foretrukne leverandøren av individuelt tilpasset sportsutstyr.

Selskapet skal oppnå dette ved å:
• Etterfølge selskapets verdier
• Tiltrekke seg nye kunder og stimulere markeder. Dette oppnås ved å tilby god service og en kvalitets rik opplevelse.
• Maksimere inntekter gjennom en effektiv og moderne administrasjon
• Fortsette å utvikle produkter og tjenester av høy kvalitet, gjennom utstrakt bruk av bransjeledende teknologi
• Ha en smal og flat organisasjon med raske og direkte beslutningsprosesser, som bidrar til at selskapet enkelt kan tilpasse seg endringer og muligheter i markedet
• Ha en nyskapende, alternativ tilnærming til måten vi utfører forretninger på ved å ha en positiv og foretaksom organisasjon hvor alle kan gjøre en forskjell.

Erik Baret

91 68 97 46

post@mainmovesport.no