New Use Gründeriet

NEW USE

Vi utfører reparasjoner av treverk og stål. Møbelsnekker arbeid, stålarbeider og undervisning og kurs.

NewUse er en sosial entreprenør i Sandefjord, som leverer tjenester i form av opplæringsprogram for innvandrermenn og unge med bakgrunn i håndverksfaget. Gjennom praktisk tilnærming, kartlegges kunnskapsgap som må fylles, det blir gitt veiledning og skreddersydde individuelle løp for alle deltakere. Målet er fast jobb og langvarig tilhørighet i arbeidslivet etter endt tiltaksperiode. Arbeidshverdagen gir ny kunnskap, opplæring i relevant arbeidsspråk, mestring og et sosialt nettverk.

Som deltaker i NewUse sitt opplæringsprogram får man:

  • Kartlagt egen kunnskap, erfaring og kompetanse
  • Et skreddersydd opplæringsløp
  • Veiledning og praktisk læring på verkstedet og hos bedrift
  • Tilrettelagt teori og undervisning etter eget fagfelt
  • Et større nettverk og kontakter i arbeidsmarkedet
  • Hjelp til å finne relevant jobb for varig tilhørighet i arbeidslivet

På egne verksteder tilbyr NewUse produksjon, reparasjon og vedlikehold av møbler og produkter utført av møbelsnekker og håndverkere.

NewUse sine to grunnverdier bygger på å hjelpe mennesker, og å hjelpe miljøet. Derfor er sirkulær økonomi er en viktig del av NewUse sin forretningsmodell. Det blir i størst mulig grad brukt gjenbruksmaterialer, og verdien av reparasjon og vedlikehold av produkter, samt fokus på det grønne skiftet, blir formidlet til deltakerne. NewUse sine verksteder og undervisningslokaler er innredet med brukte maskiner og materialer fra industri og bygg.

Jørn Hammelow-Berg

930 61 255

post@newuse.no