Reprice AS

Automatisk prisoptimalisering for nettbutikker.

Reprice er et verktøy som innhenter daglig oppdatert konkurrentdata for å automatisere og forenkle prissettingen av produkter online. Vi gir nettbutikker oversikt over konkurrenters priser, historiske priser, statistikk, samt annen relevant informasjon fra ulike kilder for å gi et godt grunnlag for automatisk prissetting av et helt produktsortiment.

Anders Åberg

901 24 106

anders@reprice.no