SalesClub

SalesClub

Det ene, unike verktøyet du trenger for å bli best på måloppnåelse, prestasjon og leveranse gjennom kommunikasjon, motivasjon, opplæring og kampanjestyrte aktiviteter

Vi hjelper bedrifter innenfor alle bransjer med å gå over de oppsatte KPI’er.
Virksomheter oppnår forbedrede resultater ved å sette fokus på de riktige driverne.

SalesClub er et modulbasert software der vi primært jobber med:

  • Tydelige og visuelle mål => felles forståelse, sørge for at alle jobber mot samme mål.
  • e-Learning => effektiv og målbar utdanning av deltagerne, samt synliggjøring av avvik mellom forventet og virkelig kunnskapsnivå.
  • Konkurranser med segmenttilpassede topplister => vinnerkultur på tvers av organisasjonen.
  • Resultatoppfølging tilpasset leder- og toppledernivå => avvikshåndtering i tidlig fase.
  • Belønning => deltagerne premieres i form av poeng som genereres gjennom egne prestasjoner.

Hensikten er å synliggjøre og sikre felles mål, som gir bedre ressursutnyttelse. Vi skaper vinnerkultur på tvers av kanalene i organisasjonen og sikrer resultatoppnåelse.

Du er hjertelig velkommen innom Gründeriet for en prat med Tone D. Børsting. Du får varm kaffe samtidig som du blir tatt med på en reise rundt i SalesClub – din fremtidige, trofaste venn på veien mot suksess.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat!

Tone D. Børsting

215 30 500

tb@salesclub.no