Sandefjord akademi

Frisør og hudpleieskole

Sandefjord Akademi har som målsetting å være Skandinavias ledende hudpleie og frisør skole med læring og trivsel i fokus. Skolen legger stor vekt på at undervisningen skal være av høy kvalitet, slik at studentene har gode forutsetninger for å opprettholde den høye kompetansen innen hudpleie og frisørfaget og innfri eksamenskravene.

Vår målsetting er å gi elevene våre den beste, grundigste og mest relevante grunnopplæring i faget.

Valg av riktig skole kan være avgjørende for din motivasjon, din faglige dyktighet, kreativitet og ikke minst for ditt selvbilde som frisør og hud- og kroppsterapeut.

Sandefjord Akademi tilbyr både heltids og deltid studie.

Oppstart august 2021. Søknadsfrist 15 april 2021.Godkjent Statens lånekasse.

Velkommen til oss.

Grethe Norvoll

951 26 789

post@sandefjordakademi.no

Grethe Norvoll Sandefjord akademi