Sangolten Seafood

Vi eksporterer og utvikler bi-produkter fra fiskeri- og oppdrettsnæringen til det Asiatiske markedet

Vi jobber for å imøtekomme dagens næringsbehov uten å frarøve neste generasjoners mulighet til å møte sitt.

Vi fokuserer på bedre utnyttelse av bi-produkter og bi-fangst fra fiskeri- og oppdrettsnæringen, for eksport til det asiatiske markedet.

Maria Sangolt

971 66 109

post@sangolt.no