Smart Vekst

Effektivt B2B salg

Installer en vekstmotor med effektivt B2B salg fra Smart Vekst.

Organisk vekst utvikles av verdidrivere som økt antall kunder, økt salg til dagens kunder, redusere kundeflukt og redusere kunde- anskaffelseskost.

Disse verdidrivene påvirkes betydelig ved modernisering av salgsinfrastruktur som webtilstedeværelse, bruk av kunderelasjonssystemer (CRM) og overgang til innholdsmarkedsføring (Inbound).

På denne plattformen utvikles datadrevet salg med målrettede strategier, prosesser og måltall (KPIer).

Overgang til datadrevet salg utløser betydelige verdier resulterende i økt vekst og inntjening

Per Arne Haug

90709570

per.arne@smart-vekst.no