Strand business consluting Gründeriet

Strand business consulting

Vi hjelper gründere og startups med å bygge en solid struktur og effektive prosesser seg slik at de kan skalere med suksess.

Entreprenørskap kjennetegnes gjerne av høyt tempo, energi og kan ofte være litt rotete. Å skalere en virksomhet bygget på et vaklende og uklart grunnlag er en god oppskrift på katastrofe.

Strand business consulting hjelper små bedrifter med å bygge et solid grunnlag av klare rutiner, prosesser og systemer som sparer tid, fjerner tvetydighet og legger til rette for tverrfunksjonelt samarbeid. Gjennom denne prosessen trekkes grunnleggerne ut av den daglige driften, slik at de kan fokusere på det de er best på – å tenke strategi og videreutvikle virksomheten.

Idun Strand

994 57 846

idun.strand@gmail.com

Idun Strand