Vi Rydder

Rydde Dødsbo er spesialist på rydding, rengjøring og tømming av dødsbo

Rydde dødsbo gjør jobben lettere for gjenværende arvinger. Vi rydder dødsbo i Oslo og Østlandsområdet. Rydde Dødsbo er en totalleverandør innen rydding og tømming av dødsbo. Vi kjøper dødsbo, gir råd om skifteattest, salg av innbo og bolig og mye mer.

Uansett oppdrag utfører vi jobben med den respekt og verdighet rydding av dødsbo fortjener.

Vi stiller på kort varsel. Er fleksible på tidspunkter.
Første møte og befaring er selvsagt kostnadsfritt og uforpliktende for deg

Marte Carlsen

93018833

marte@virydder.no