Yire logo

YIRE

YIRE gir deg tilgang på kvalifisert IT kompetanse.

YIRE er et selskap som skal åpne arbeidsmarkedet for dyktige, selvlærte IT-utviklere og spesialister.

Offentlige tall viser at Norge mangler 50.000 digitale utviklere. Svært mange av disse finnes i Norge og ellers i verden, men mange mangler formell kompetanse, og får derfor ikke vist seg frem.

Alle virksomheter med behov for utviklerkompetanse opplever problemer med å finne personellet de trenger, og å avdekke de faktiske kunnskapene som kandidater har.

YIRE har designet metoder for digitale kunnskapstester. Metodene skal selskapet videreutvikle og kvalitetssikre ytterligere i FoU-samarbeid med bransjeaktører og akademia.

Testene er gratis for kandidatene. YIRE vil garantere for kvalitet i den faglige leveransen og for sunne, transparente arbeidsforhold.

YIRE planlegger test-pilot med markedsaktører i 2022, og lansering av digitale bemanningstjenester i det norske markedet våren 2023.

John Ivar Liverød

984 01 348

john.ivar.liverod@yire.dev

John Ivar Liverød