Flat Preloader Icon

AMC SPRÅKKURS

Språkkurs. Fremmedspråk som fransk, spansk og tysk, men også norsk og engelsk for innvandrere.

De fleste kurs har et omfang på 16 skoletimer fordelt over 8
leksjoner. Her deltar et varierende antall personer; fra 4 – 16! Jeg kan også skreddersy
opplegg for enkeltelever, både én til én og i mindre grupper.
I tillegg tilbyr jeg oversettelse av dokumenter og lekse-/ eksamenshjelp. Jeg har også
organisert studieturer til utlandet, slik at deltakerne får praktisert nyervervede kunnskaper! Da har reisene først og fremst gått til Paris og den franske riviera.

Anne Mette Christensen,
+47 92814498
annemettechristensen47@gmail.com