Flat Preloader Icon

Northwall

IT sikkerhet, spesialtilpasset SMB markedet

IT sikkerhet er et området med stort fokus. Både store statlige norske institusjoner og selskaper har blitt rammet av hackerangrep de siste årene. Norsk Sikkerhets Myndighet (NSM) advarer i
rapporten sin Nasjonalt Digitalt Risikobilde 2021 mot utviklingen og sier at vi står overfor et taktskifte innenfor digital risiko i Norge.

Antall alvorlige hendelser registrert hos Nasjonal
Cyber sikkerhetssenter i NSM i 2020 var tre ganger så mange som i 2019. NSM ser en vesentlig økning i hendelser knyttet til løsepengevirus og økonomisk motivert kriminalitet.

En av de store trendene er at kriminelle går målrettet etter små og mellomstore bedrifter. Grunnen er at de blir sett på som lavthengende frukt. En stor andel av disse bedriftene har liten eller ikke eksisterende IT sikkerhetssystemer.

Northwall sin visjon er å løse sikkerhetsproblematikken til små og mellomstore bedrifter.

Gjennom standardiserte pakkeløsninger har Northwall som mål å gi små og mellomstore bedrifter den IT sikkerheten de trenger.

Ta kontakt for en konsultasjon hvis du trenger hjelp med IT sikkerhet i din bedrift!

Mats F. Evensen
+47 93864244
mats@northwall.no