Personvernerklæring for Grunderiet AS

1. Innledning

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan Grunderiet AS (‘vi’, ‘oss’) samler inn og behandler personopplysninger. Vi er forpliktet til å beskytte personvernet til våre brukere og streber etter å sikre at all personlig informasjon blir behandlet på en sikker og lovlig måte.

2. Datakontroller Informasjon

Datakontroller: Grunderiet AS
Daglig Leder: Benedicte Eian Iversen
Kontakt: post@grunderiet.no

3. Juridisk Grunnlag for Behandling

Vi behandler personopplysninger på grunnlag av samtykke, for å oppfylle en kontrakt med deg, oppfylle juridiske forpliktelser, eller fordi det er nødvendig for våre legitime interesser.

4. Typer Data Innsamlet

Vi kan samle inn ulike typer personopplysninger, inkludert, men ikke begrenset til, navn, e-postadresse, IP-adresser, brukeratferd, og informasjon fra informasjonskapsler (cookies).

5. Formålet med Innsamling av Data

Personopplysninger samles for å levere våre tjenester til deg, forbedre brukeropplevelsen, kommunisere med deg, og for markedsføringsformål, i henhold til gjeldende lov.

6. Mottakere av Data

Personopplysningene dine kan deles med pålitelige tredjeparter som utfører tjenester på våre vegne, som IT-leverandører, markedsføringsbyråer, etc., hvor dette er nødvendig og i samsvar med gjeldende lov.

7. Overføring av Data

Hvis personopplysninger overføres utenfor EØS, sikrer vi at det er adekvate beskyttelsestiltak på plass, som standard kontraktbestemmelser godkjent av EU.

8. Lagring av Data

Vi lagrer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for formålene de ble samlet inn for, eller for å overholde våre juridiske forpliktelser.

9. Brukerens Rettigheter

Som bruker har du rett til å be om tilgang til, retting eller sletting av dine personopplysninger. Du har også rett til å motsette deg behandling, be om begrensning av behandling, og rett til dataportabilitet.

10. Samtykke og Tilbaketrekking

Du har rett til å gi eller trekke tilbake ditt samtykke til behandling av personopplysninger når som helst.

11. Automatisert Beslutningstaking og Profilering

Vi informerer om at det ikke foretas automatisert beslutningstaking eller profilering med dine personopplysninger.

12. Informasjonskapsler og Sporingsteknologi

Vi bruker informasjonskapsler og lignende teknologier for å forbedre brukeropplevelsen og tilby tilpasset innhold. Du kan kontrollere og administrere dine preferanser via våre cookie-innstillinger.

13. Datasekuritet

Vi tar datasikkerhet alvorlig og har implementert passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert tilgang, endring, offentliggjøring eller ødeleggelse.

14. Lenker til Andre Nettsteder

Vår nettside kan inneholde lenker til andre nettsteder. Vi er ikke ansvarlige for personvernpraksisene til disse nettstedene.

15. Oppdateringer av Personvernerklæringen

Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen. Vi vil varsle deg om vesentlige endringer i hvordan vi behandler personopplysninger.

16. Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller hvordan vi behandler dine personopplysninger, vennligst kontakt oss på post@grunderiet.no.

17. Klager

Du har rett til å klage til en datatilsynsmyndighet om vår innsamling og bruk av dine personopplysninger.

18. Ikrafttredelsesdato

Denne personvernerklæringen er effektiv fra 01.01.2024.