Benedicte Eian Iversen

Kan 2024 bli året der kvinnelig gründerskap virkelig tar av i Sandefjord?

Vårt samfunn er alltid på utkikk etter nye måter å utvikle seg på, både når det gjelder bærekraft, innovasjon og verdiskaping. Vi har en unik mulighet rett foran oss til å dyrke en ressurs som har vært oversett for lenge: kvinnelig entreprenørskap.

I Gründerbyen Sandefjord har vi alt som trengs for å gjøre 2024 til et vendepunkt, og inspirere flere kvinner til å bli gründere.

Selv om Norge er kjent for å være opptatt av likestilling, henger vi etter i å jevne ut forskjellene mellom menn og kvinner i gründerverdenen. Til tross for Regjeringens Handlingsplan for kvinnelige gründere, som understreker viktigheten av å utnytte hele befolkningens potensial for innovasjon og ledelse, ser vi at praktiske tiltak og reell fremgang uteblir. Denne mangelen på progresjon er ikke bare en hindring for kvinner, men for samfunnet som helhet, ettersom vi går glipp av verdifull innovasjon og arbeidsplasser. Norge har vesentlig lavere kvinnelig etableringsgrad enn menn, kvinneandelen utgjør kun 20 prosent av nystartede aksjeselskaper, inkluderer vi enkeltmannsforetak er tallet 30 prosent.

Men det er håp i horisonten i Sandefjord. På Gründeriet er 38 prosent av gründerne kvinner. Dette er oppløftende, men vi kan og bør sikte høyere.

Kvinner innehar nøkkelkvaliteter som posisjonerer dem for å lykkes som gründere. Forskning indikerer at de fleste gründere er rundt 40 år gamle, og suksess krever ikke nødvendigvis at man er ekstremt risikovillig, overdrevent kreativ, eller en arbeidsnarkoman. En viktig faktor for å lykkes som gründer er faktisk empati (for å forstå kundens behov)- noe som ofte mange kvinner er godt utstyrt med.

For å stimulere til økt gründerskap blant kvinner, tror vi at mye handler om å skape innsikt i hva entreprenørskap egentlig er i praksis. Entreprenørskap er et fag som kan læres, på linje med andre fag. Etter vår erfaring har kvinner stor innsikt i fagfelt og problemstillinger som trenger nye løsninger, som helse, tekstil, mat, turisme og sosialt entreprenørskap. Derfor ønsker vi på Gründeriet å motivere til at kvinners ressurser benyttes ytterligere i gründerverden!

Vår oppfordring til kvinnene i Sandefjord: Gjør 2024 til året du blir en gründer. Gründeriet er her for å støtte deg. Vil du teste en forretningsidé eller bidra med din kunnskap i et team? Vår 12-timers innovasjonscamp 23. mars er et flott sted å starte.

Med en suksessrate på 86 prosent hos Gründeriets gründere, er sjansene gode for at du også vil lykkes.

Til slutt, la oss jobbe sammen for et mer inkluderende og mangfoldig næringsliv i Sandefjord. Ved å støtte kvinnelig entreprenørskap, øker vi ikke bare likestillingen, men bidrar også til en mer bærekraftig og innovativ fremtid for det som kan bli Norges beste gründerby!

Skrevet av Benedicte Eian Iversen