Workshop: Flourishing Business Canvas

Har du lyst til å lære hvordan DU kan bruke Flourishing Business Canvas som et strategiverktøy, for å skape en bærekraftige virksomhet?

I samarbeid med Innovasjon Norge setter vi opp en workshop, hvor vi går igjennom de 16 spørsmålene i canvaset, alle er bygget rundt de tre aksene: miljø, samfunn og økonomi eller de tre PPP (People, Planet, Profit).

Flourishing Business Canvas hjelper virksomheter å fremme bærekraftige løsninger som sørger for at mennesker og miljø ivaretas og styrkes, samtidig som virksomhetene er lønnsomme økonomisk.

Når bedriftene likestiller økonomiske gevinster med miljø- og samfunnsgevinster skjer det noe med tankesettet, og det kan åpne for helt nye muligheter.

Modellen kan være et nyttig verktøy i produkt- og tjenesteutvikling, og kan hjelpe med å gi et økt konkurransefortrinn.

Denne workshopen er for alle som er i startfasen eller er godt igang med egen bedriftsvirksomhet og som ser at det kunne vært lønnsomt eller nødvendig med en endring på veien videre.

Irene Siljan i Innovasjon Norge er ansvarlig for innholdet til denne workshopen.

Dato

11/04/2024
Utløpt!

Tid

12:00 - 15:00

Sted

HI5
Hi5, Friends at Work, Storgaten 30-32, 3126 Tønsberg