Workshop: Flourishing Business Canvas

Har du lyst til å lære hvordan DU kan bruke Flourishing Business Canvas som et strategiverktøy, for å skape en bærekraftige virksomhet? I samarbeid med Innovasjon Norge setter vi opp en workshop, hvor vi går igjennom de 16 spørsmålene i canvaset, alle er bygget rundt de tre aksene: miljø, samfunn og økonomi eller de tre PPP […]