Benedicte og Lars

Sandefjord skal være Norges beste gründerby!  Derfor må vi legge til rette for at de modige menneskene som starter egne bedrifter får den støtten de trenger for å realisere sine ideer, og får dem til å vokse.

 

I Sandefjord har vi etablert en sterk gründerkultur gjennom mange år og byens folkevalgte politikere har sett viktigheten av å legge til rette for fremtidens verdiskapning , å sette nyskapning og innovasjon i system. Dette er hvor Gründeriet kommer inn i bildet.

Gründeriet er en verktøykasse  for gründere som ønsker å lykkes. Her finner gründere alt de trenger for å starte og drive en virksomhet, fra mentorer  og rådgivning  til kontorplass og finansiering. Gründeriet er en plass hvor gründere kan møte andre gründere, utveksle ideer  og lære av hverandre.

I tillegg har Sandefjord klart å utvikle en «by uten jantelov»  mentalitet, der det å satse og ta risiko for å lykkes som gründer er verdsatt og oppmuntret. Dette har bidratt til at flere gründere har valgt å starte opp og drive virksomhet i Sandefjord, og til at byen har blitt anerkjent som en av de beste gründerbyene i Norge.

Gründeriet sitt viktigste oppdrag er å skape NYE arbeidsplasser i Sandefjord og være et «fødested» for gründere med vekstambisjoner.
Gründere på Gründeriet lykkes oftere enn andre. 86% av selskapene våre er i vekst. Det er ganske imponerende, særlig hvis vi sammenligner med landsgjennomsnittet som viser at kun 28 prosent av bedriftene opplever vekst fem år etter oppstart.

Vi har noen ledige plasser igjen på Gründeriet, og vi vil gjerne hjelpe deg med å lykkes som gründer. Så ta kontakt med oss etter påskeferien og la oss sammen ta gründersteget.


Vi ønsker dere en riktig god påske! 🐣🐰

Mvh, Lars og Benedicte på Gründeriet