Yngvar Hasås er et kjent navn i næringslivet i Sandefjord. Fra hans tidlige dager ved familiens sagbruk på Hasås i Kodal, til dagens moderne høvleri, har Yngvars engasjement for kontinuerlig utvikling og innovasjon gitt gode resultater. Hans motto «et år med stillstand er et år med tilbakegang» har ikke bare formet hans forretningsstrategi, men også hele bedriftens kultur og vekst.

Yngvar Hasås ble født i Kodal i 1956. Året etter etablerte hans far og onkel sagbruket Hasås like ved barndomshjemmet. Yngvar ble tidlig introdusert for trevirke og fysisk arbeid, og allerede som 11-åring jobbet han som truckfører på sagbruket. Yngvar fullførte forsvaret og et år på handelsskolen før han overtok som daglig leder. Det året Yngvar fylte 26 år var hans far utsatt for en ulykke, noe som satte fart på læringsprosessen. Med sin far som motivator og inspirator hoppet Yngvar på toget og lærte seg det han trengte underveis.

Humper på veien
Utfordringene Yngvar møtte har stort sett handlet om markedet og valutasvingninger. Den første store utfordringen var en brann i 1968, etterfulgt av en ny i 1982. Med mye maskiner og flis er faren for brann alltid til stede. Bedriften var likevel rask med å gjenreise berørte bygg.
Etter hvert som tiden gikk endret også kundene seg, og Hasås ble mer avhengig av å handle med byggevarekjedene, en utvikling som ga positivt utfall gjennom lange, gode samarbeidsrelasjoner.
Da konkurransen om norsk trelast ble for tøff, så Yngvar over grensen til Sverige. Hans vilje til å utforske nye muligheter ledet ham til svensk trelast av høy kvalitet. Uavhengig av prissvingninger valgte han å satse på trelast fra Sverige, en beslutning som viste seg å være et klokt valg.
I 1990, med en omsetning på 20 millioner kroner, tok Yngvar et dristig steg ved å investere 8 millioner i et nytt høvleri. Dette var en strategisk manøver som ikke bare doblet omsetningen, men også omdefinerte bedriftens hovedfokus fra et tradisjonelt sagbruk til et moderne høvleri. Dette initiativet banet vei for ytterligere investeringer på 50 millioner over en toårsperiode fra 2011 til 2013, noe som resulterte i en betydelig styrking av bedriftens markedsposisjon.
Hasås var også blant de første i bransjen til å utvikle ferdigmalt utvendig kledning på slutten av 1990-tallet, en innovasjon som satte standarden for kvalitet og effektivitet i byggebransjen. Denne forutseende tilnærmingen til produktutvikling har vært en viktig faktor for Hasås’ femdobling av omsetningen fra 1998 til 2021.
En støttende og deltakende familie ga rom for den imponerende utviklingen Hasås har hatt gjennom årene, og tredje generasjon Hasås har også i stor grad bidratt til å bygge merkevaren Hasås.

Bidrag til lokalsamfunnet
Det som startet med 6 ansatte i 1957, hadde vokst til 70 i salgsåret 2021. Med et stort hjerte for sine ansatte og samfunnet rundt seg, har han skapt en stabil arbeidsstyrke og en kultur hvor alle trives. Gjennom å tilby lørdagsjobber til ungdommer i over 30 år, har han gitt mange deres første jobberfaring. Hans sponsorprogram har vært en vital støtte for lokale idrettslag og organisasjoner.
Han er en verdig vinner av en stjerne i Gründer Walk of Fame!

Skrevet av Andre Abrahamsen, Gudrun Westrum og Katinka Thors