Da Heidi Marie Petersen ble hedret av magasinet Kapital i 2008 som en av Norges 100 mektigste kvinner, hadde hun imponert med sitt ledertalent i en mannsdominert bransje. Med stort mot og risikovilje satset hun alt på oppkjøp av Kværners ingeniørkontor i Sandefjord. Siden har hun høstet stor suksess med sin evne til å bygge gode team og å navigere i et ustabilt marked. Som ekte Sandefjording brenner hun for byen, og er opptatt av å støtte opp om kulturlivet og styrke det lokale næringslivet.

Heidi Marie Petersen er født den 22. mars 1958. Fra tidlig alder ble hun dypt forankret i foreldrenes virksomhet, Solvang Gartneri nedenfor krematoriet på Ekeberg. Hun ble godt kjent med den daglige driften av to blomsterbutikker og torvvogn med utsalg på Torvet. Marginene var små, og Heidi fikk oppleve baksiden av medaljen med forretningsdrift – det var mye arbeid og lange dager, som ofte gikk utover ferie og høytid.
I oppveksten var Heidi aktiv og glad i idrett. Hennes kompetitive egenskaper, i tillegg til en positiv utålmodighet, har siden kommet til nytte i yrkeslivet. Selv om det lå i kortene at hun skulle gå i foreldrenes fotspor, hadde Heidi andre planer.

En kvinnelig leder i en mannsdominert bransje
Det var kanskje et ønske om økonomisk trygghet som styrte henne inn på en akademisk utdannelse med kjemi i hovedfag, og lektorstilling på gymnaset i Molde. Etter fem år som lærer kjente hun en driv etter å gjøre noe annet. Hun flyttet hjem til Sandefjord og fikk jobb ved Kværners nyopprettede ingeniørkontor.
I årene som fulgte ble familien større. Da barna var 8 og 9 år hadde hun hatt en spennende karrierestige. Hun begynte igjen å kjenne på behov for videre utvikling og overbeviste ledelsen om at hun var rett person til en utfordrende stilling som vedlikeholdssjef på Gullfaks C-plattformen. Dermed fikk Heidi ansvaret for et team bestående av 55 menn. Hun møtte en kultur som ikke var kjent med å ha kvinnelig sjef.
Som vedlikeholdssjef fikk Heidi virkelig vist sine unike evner til å skape god lagånd. Teamet gikk fra å være det som presterte dårligst til det mest effektive i løpet av hennes tid.
Etter to år offshore gikk hun tilbake til en landbasert stilling ved kontoret i Sandefjord. Da kontoret sto i fare for nedleggelse i år 2000 fikk Heidi med seg to kollegaer, Morten Kotsbak og Tor Heggem , og hun pantsatte huset og kjøpte opp avdelingen for å sikre arbeidsplassene. Det nye selskapet, Future Engineering ble drevet videre med Heidi som administrerende direktør. I 2004 ble de kjøpt opp av det danske ingeniørselskapet Rambøll. Kontorets fremtid var sikret.
I 2011 tok Heidi et steg videre og etablerte et nytt selskap, Future Subsea. Med en klar visjon om å utnytte mulighetene i olje- og gassbransjen, satte hun seg et ambisiøst mål om å skape 100 nye arbeidsplasser i Sandefjord. Da oljeprisen på ny falt i 2015, og markedet for selskapets tjenester var elendig, stod hun likevel stødig ved roret, som styreleder. Hun omformet selskapet til Future Technology, og tilpasset virksomheten til landbaserte prosjekter. Dette understreker hennes evne til å være endringsvillig og å navigere gjennom økonomiske stormer.
I dag sitter hun som arbeidende styreleder i en vellykket bedrift som omsetter for 90 mkr , med en god bunnlinje, og ingen gjeld – og med 40% kvinner i arbeidsstokken. Gjennom hele karrieren har mannen hennes, Ivar, vært en solid støttespiller, og gjort det mulig for henne å satse på karriere. Hun er ydmyk, og kaller seg heldig som har hatt så mange dyktige folk rundt seg, men det viser også hennes evne til å se andre, og å bygge gode lag.

Samfunnsengasjert gründer
I tillegg til sitt arbeid som gründer, har Heidi også engasjert seg i samfunnet. Gjennom styrearbeid for Torp Sandefjord lufthavn har hun spilt en nøkkelrolle i utviklingen og internasjonaliseringen av flyplassen. Dette har resultert i økonomisk vekst for området og fremmet lokal turisme. Hun har også bidratt som styremedlem i Norsk Hydro, DnB, AkersSolutions, Nordea, Arendals Fossekompani samt det franske børsnoterte seismikkselskapet CGG, for å nevne noen.
For Heidi er det også viktig å støtte opp om kulturlivet i byen vår. Hun var med i forsøket på å redde Dråpen kulturbar og er en bidragsyter til Sandefjord teaterforening.

Banet vei for kvinner i næringslivet
Heidi Marie Petersen er mer enn en suksessrik forretningskvinne. Hun er en inspirasjon og et levende eksempel på at pågangsmot og handlekraft kan lede til solide resultater. Hennes vilje til å ta risiko, og evne til å bygge sterke team, har ikke bare bidratt til hennes personlige suksess, men også stimulert og motivert flere. På denne måten har hun banet vei for kvinner i næringslivet, og vil fortsette å inspirere og motivere kommende generasjoner av gründere.

Hun er en verdig vinner av en stjerne i Gründer Walk of Fame!

Skrevet av: Abetare Avdyli, Gudrun Westrum og Katinka Thors