SOSIALT FELLESSKAP BIDRAR TIL LÆRING OVER TID.

Norge omtales som et land med moderat innovasjonsnivå, til tross for at vi så tidlig som i 2012 hadde rekordmange gründere (NTB, 2012). Ett av problemene er at mange gir opp. Dette gjelder spesielt blant førstegangsetablerere (Stambøl, 2010), og ifølge statistisk sentralbyrå overlever bare 27,6 prosent av nyetablerte foretak i fem år (SSB, 2021).

For enkeltpersonforetak nasjonalt var overlevelsesgraden i 2019 enda mindre. Kun 17 prosent blant de som var nyetablerte fem år tidligere holdt seg i live. (SSB, 2021). For Gründeriet i Sandefjord sin del er overlevelsesgraden på 86 av 100 bedrifter, hvorfor er det sånn?

Et komplekst og omfangsrikt spørsmål selvfølgelig, men ifølge forskning kan faktisk gründernettverket på huset ha noe med dette å gjøre.

Astri Mienna og Olav Drangsland leverte i 2019 sin masteroppgave i entreprenørskap og innovasjon hvor de kikket nærmere på hvordan deltagelse i et læringsnettverk bidro til kunnskapsdeling og entreprenøriell kunnskap. Mienna og Drangsland henviste til praksisfellesskapsteorien av Lave og Wenger. Der vektlegges viktigheten av hvordan deltakelse i et sosialt fellesskap, hvor medlemmer deler erfaringer og kunnskap, bidrar til læring over tid (Lave & Wenger, 1991).

FELLESSKAPET FREMMER UTVIKLING

I kontorfellesskapet Gründeriet i Sandefjord hjelper gründerne hverandre med å lykkes. Vi har uformelle samtaler over en kaffekopp, en rådgivende mentorordning, hyppige erfaringsutvekslinger og faste møter annenhver uke. Denne nærheten til andre gründere, og mennesker tilknyttet disse, kan med andre ord være gull verdt!

Patrick Dorp, gründer tilknyttet kontorfellesskapet i Sandefjord, forklarer: «Gründeriet er langt mer enn et kontor og møterom. Her er det en fantastisk energi og masse kunnskap som deles på tvers av bedrifter og ledelse. Gründeriet er også flinke til å sette opp interessante og lærerike kurs og seminarer og pusher deg i riktig retning».

Dominika Pyrzak og Vibeke Moland Robertsen skrev sin masteroppgave om et kontorfellesskap av gründere i Tromsø, tilsvarende Gründeriet i Sandefjord. Funnene viser hvordan fellesskapet fremmer utvikling av start-up bedrifter gjennom å legge til rette for læring og nettverksbygging. De samler gründere i et fellesskap og inviterer inn næringslivet. Dette gjør de gjennom mange forskjellige arrangementer, seminarer og foredrag samt veiledninger fra administratorer og samarbeidspartnere.

Tilsvarende har Gründeriet i Sandefjord et virkemiddelapparat og gode rådgivere. Man har tilgang på nettverk gjennom Sandefjord Næringsforening og det finnes et stort tilbud av kurs og arrangementer for faglig påfyll. I tillegg tilbyr Gründeriet en strukturert oppfølgingsplan med tiltak for å nå bedriftens ambisjoner. Gründeriets inkubatorprogram tilbyr et digitalt program for deg som ønsker å videreutvikle din bedrift og skape en mer solid forretningsmodell.

Tilbake til forskningen; mastergradsstudentene kom nemlig også fram til at en effekt av det å være en del av kontorfellesskapet de forsket på i Tromsø, var hverdagsmagien som ifølge mange respondenter skapte synergieffekter og med dette bidro til læring og nettverksbygging hos den enkelte. For noen var det viktig å ha en arbeidsplass utenfor hjemmet med fasiliteter som kontorplass, internett, kjøkken og renhold. Og for andre var det viktig å være en del av et sosialt fellesskap. Kontorfellesskapet tilbydde et sted der gründere på ulike nivåer og ulike fagområder kunne sitte sammen.

I kontorfellesskapet Gründeriet får du alt dette og litt til;

«Gründeriet har vært viktig for meg av flere grunner; bl.a. kontorlokaler, tilgang på møterom og mange bra kurs. Det helt spesielle er likevel den gode stemningen og mulighet for å knytte kontakter. Det er alltid blide hei, interessante og interesserte mennesker å møte!» – Silje Willumsen Haugå, gründer tilknyttet Gründeriet.