SELVLEDELSE

Forskning viser at det å være overdrevent kritisk mot oss selv gjør oss mindre effektive, i tillegg til å svekke motivasjon og arbeidslyst. Nå har vi vært igjennom flere runder med hjemmekontor. Dørgende kjedelig vil mange si, lite produktivt vil andre mene. Men visste du at hjemmekontorperioder kan være viktigere enn du tror? Hjemmekontor er nemlig anbefalt som en del av evnen til å opprettholde god selvledelse. Det skal gi arbeidsglede. Og med arbeidsgleden øker produktiviteten. Så hva er selvledelse og hva kan Gründeriet bidra med for å opprettholde arbeidsgleden og fremdriften for våre gründere?

Begrepet selvledelse kommer av en teori utviklet av Neck og Manz i USA på 90-tallet og defineres som: «(..) en prosess der formålet er å påvirke seg selv på måter som fremmer prestasjon og trivsel på jobben.» (Neck og Manz, 2010).

En av de norske forskerne som har arbeidet med selvledelse er førsteamanuensis Per-Magnus Thompson ved Handelshøyskolen BI. Han forklarer at selvledelse er noe ledere og medarbeidere kan lære ved å bruke mentale teknikker og verktøy. Han sier at medarbeidere som kan lede seg selv ofte får en høy grad av autonomi og beskriver tre hovedgrupper for selvledelsesteknikker: atferd, mentalt og motivasjon.

Atferdsteknikker innebefatter det å sette seg egne mål, trening på nye ferdigheter, måle egen fremgang, belønne og korrigere seg selv. Under mentale selvledelsesteknikker finner vi punkter som å utfordre uhensiktsmessige tankemønstre, å visualisere og å ha en god indre dialog. Og under motivasjonsteknikker har vi blant annet det å fremheve aspekter ved arbeidsoppgaver som gir økt- autonomi, mestring og mening, og det å løse oppgaver i stimulerende omgivelser (Neck og Manz i samarbeid med Stewart og Courtright,2011). Og dette med stimulerende omgivelser kan Gründeriet i aller høyeste grad bidra til.

HJEMMEKONTOR

Gründeriet i Sandefjord har vi nemlig et overordnet ansvar overfor våre gründere. De skal følges opp individuelt og i grupper. Gründeriet er et kontorfellesskap og vi skal tilføre gründere et samfunn hvor bedrifter fra ulike bransjer og i ulike faser møtes og lærer av hverandre. Og hvis ikke gründerne kan møte opp fysisk i våre kontorlokaler i sentrum, møter vi gründerne våre digitalt. Å legge til rette for en hjemmekontorsituasjon som ikke går på motivasjonen løs, bidrar til at man fortsetter å utvikle seg selv og sin bedrift.

Vi tilrettelegger for en hjemmekontorløsning ved å tilby en innholdspakke til gründere i form av oppfølgingssamtaler som gjennomføres som nettmøter og foredrag som webinarer. Gründergrupper og fellesmøter har vi digitalt. Inkubatorprogrammet gjennomføres også digitalt, frem til det er trygt å møtes igjen. I likhet med mange andre har vi i to år levd med av- og påstenging av vårt kontorfellesskap under pandemien, allikevel har Gründeriet gitt plass til tjueåtte nye gründere i 2020 og tretti nye gründere i 2021.

Det er altså ingen grunn til å holde seg unna Gründeriet. Å koble seg til et gründersamfunn som møtes jevnlig digitalt for å sparre med hverandre, er kanskje spesielt viktig i denne perioden med stadige nye omstillinger. Hvis vi går tilbake til forskningen rundt selvledelse viser det seg at det å være overdrevent kritisk mot seg selv gjør oss mindre effektive, i tillegg til å svekke motivasjonen og arbeidslysten. (ledernytt.no, 2020). Det handler med andre ord om å gjøre det beste ut av situasjonen vi er i og å være tett på hverandre gjennom skjermen istedenfor. Vi holder motet og farta oppe uansett. Så det er bare å brette opp ermene, logge seg på og skyve unna de negative hjemmekontor-tankene. Det er tross alt en del av god selvledelse å ha hjemmekontor.