God selvledelse med hjemmekontor kan bidra til økt effektivitet

  SELVLEDELSE Forskning viser at det å være overdrevent kritisk mot oss selv gjør oss mindre effektive, i tillegg til å svekke motivasjon og arbeidslyst. Nå har vi vært igjennom flere runder med hjemmekontor. Dørgende kjedelig vil mange si, lite produktivt vil andre mene. Men visste du at hjemmekontorperioder kan være viktigere enn du tror? […]

Viktigheten av nettverk

SOSIALT FELLESSKAP BIDRAR TIL LÆRING OVER TID. Norge omtales som et land med moderat innovasjonsnivå, til tross for at vi så tidlig som i 2012 hadde rekordmange gründere (NTB, 2012). Ett av problemene er at mange gir opp. Dette gjelder spesielt blant førstegangsetablerere (Stambøl, 2010), og ifølge statistisk sentralbyrå overlever bare 27,6 prosent av nyetablerte […]

10 tips til hva du bør tenke på før du tar steget ut i gründerlivet

Ideas loading

Går du med tanker om å starte for deg selv som gründer? For mange kan reisen bli litt for lang og komplisert. For å bli og holde seg flytende, kan det være greit med noen tips om hvilken tankegang man burde ha før man sier opp jobben og hopper på gründertoget. 1. Ha en idé […]