Øk overlevelsesraten ved å bli en del av Gründeriet

Det er mange som sitter med en god ide, som kunne gjort dem til potensielt gode gründere. Men det er ikke mange som vet hvordan de skal komme seg videre fra idefasen. Det er flere fordeler med å bli gründer: du blir blant annet din egen sjef, du administrerer din egen arbeidshverdag og du lærer noe nytt hver dag.
Det følger dessverre med en del ulemper også: kun 28% av bedriftene på landsbasis, overlever fem år etter etablering. På Gründeriet har vi en overlevelsesrate på 86% . Vi tror at overlevelsesraten øker for våre gründere, fordi vi gir dem det faglige påfyllet som kreves. Entreprenørskap er nemlig et fag som må læres. Hos oss får du også tilrettelagte arenaer hvor du kan sparre med andre gründere, dele innsikt og perspektiver, utvide ditt nettverk, få tilgang til rådgivere og egen mentor.

For å bli en del av dette og komme i gang med din egen oppstartsbedrift, bør du gjøre følgende:

1.Gjør grundig research:
Hva skiller din løsning eller ditt produkt fra det som allerede finnes på markedet? Er kundene villig til å betale for den eventuelle forbedringen eller forskjellen?

2.Lag en solid forretningsplan
Hvorfor vil du etablere denne bedriften? Hva er hovedformålet og hvem er målgruppen?

3.Skaff kapital
Det koster å etablere eget firma. Hvordan skal du skaffe nok kapital til å utvikle bedriften og skape vekst?

4.Bygg nettverk
Sett deg mål og gjør prioriteringer på hvilke møteplasser du bør være på. Møt mennesker som kan åpne dører. Vær nysgjerrig, proaktiv og åpen.

5.Ha et godt team rundt deg
Flere hoder tenker bedre enn ett. Blir du en del av et gründerhus, vil du få nye perspektiver og ideer til din bedrift. Gründerhusene representerer et stort mangfold av gründere i ulike faser og fra ulike bransjer.

6. Bry deg om det du gjør.
Sørg for at du skaper en vare eller en tjeneste som du har både kompetanse og en lidenskap for. Du får en høyere gjennomføringsevne og er villig til å strekke deg lenger enn «folk flest» når du har en indre drivkraft for forretningsmodellen du skal utvikle.