500 000 nordmenn går med en gründerdrøm i magen. Men hva kjennetegner egentlig dem som går fra en drøm til å lykkes som gründer?

Det er høy etableringsvirksomhet i Norge. I hele landet etableres det ca 62 000 bedrifter i året, ca 500 av disse kommer fra Sandefjord. Utfordringen er at mange faller fra på et tidlig stadium og alt for få har ambisjoner om å vokse.

 

Forså kunden

Gründerne som lykkes har ofte en egen evne til å sette seg inn i kundens situasjon. Entreprenører er ofte lidenskapelige når det gjelder det de driver med, de er målbevisste og har høy gjennomføringsevne.

 

Tenk vekst

Suksessfulle gründere er oftest de som starter opp innenfor et fagfelt de har mye kompetanse i og er gode på å sette sammen et team, som utfyller hverandre på kunnskap.

Det som kjennetegner de som gjør det best, er de som jobber med å utvikle skalèrbare forretningsmodeller. Et eksempel på det er frisørkjeden «Cutters».

kapital grunder investor

Hva kjennetegner de som mislykkes?

Det er mange ulike grunner til de som mislykkes med sin gründerdrøm. Det er ikke en fellesnevner som gjenspeiler alle, men på Gründeriet har vi sett ett mønster som gjentatte ganger er hovedårsaken hos flere av de som mislykkes.

Det kan være at de ikke forstår kundens behov godt nok, de har ikke vært synlig nok for målgruppen sin, bruker for mye tid på å utvikle produktet og tjenesten og glemmer fokuset på salg.

 

Vær forberedt

Gründeren undervurderer behovet for nok kapital i startfasen og vurderer ikke godt nok privatøkonomien før oppstart. Ofte verner gründeren også om ideen sin under oppstart og søker derfor ikke samarbeid med andre.

Noen gründere lager ikke en god nok plan før iverksettelse av etableringen og mye tas på sparket. Det kan føre til kostbare konsekvenser.

 

Tilgang til investor-kapital

Den absolutt største utfordringen med at potensielt gode vekstselskaper mislykkes, er tilgangen til investor-kapital. Det er for liten risikovilje for å investere i norske oppstartsselskaper generelt. Her har vi en jobb å gjøre!

Men heldigvis; økosystemet rundt entreprenørskap i Norge, er i en modningsprosess og stadig flere investorer er nysgjerrig på oppstartsselskapene. Men vi skulle ønske at en større andel av investor-kapitalen kunne flyte i retningen, der den trengs aller mest.