«Odd Gleditsch sr. var en meget utadvendt person, og utadvendt har hans livsverk Jotun fortsatt å være.»

 

Odd Gleditsch ble født 2. oktober 1894 i Sandefjord.  Han var en selvskreven leder i kameratflokken, og var full av innfall og påfunn som nok ikke alltid ble like godt tatt i mot av de voksne.

Etter middelskoleeksamen dro han som femtenåring på hvalfangst med kokeriet «Sobraon».  Hans far er bestyrer om bord, nok en betryggelse for moren.  Allerede på første tur tjener unge Odd ekstra ved at han hadde kjøpt med seg sigarer og klokker da de var innom England, og dette fikk han god avsetning på til jul.  Han tjente også på å skyte sel på frivaktene.  Altså en initiativrik ung mann.

Hans far dør allerede i 1913, men Odd fortsetter på hvalfangst til og med sesongen 1916. Da han kom hjem den våren hørte han at en yngre søster hadde tjent mer på aksjer på en uke enn det han hadde tjent på hele sesongen. Da ble han landkrabbe og startet forsikrings- og aksjemeglerforretning.  Det var krig i Europa og jobbetid i Norge.  Denne tiden tok slutt og den unge megler hadde til slutt tapt mer enn han hadde tjent.

Starten på gründerreisen

I 1920 startet han farvehandel og skipsrekvisitaforretning i lokaler i Kongens gate 6, hvor hans mor og far hadde hatt et glassmagasin.  Alt andre året fikk han store bestillinger fra hvalfangstselskaper.  Gleditsch var også agent for Gimle oljemølle og Jotun Kjemiske Fabrikk, begge eiet av Johan Bryde.  Begge gikk konkurs i 1925, og Odd Gleditsch så nå muligheten for egen produksjon.

Ved hjelp av venner og forretningsforbindelser reises det kapital, og Jotun Kjemiske Fabrikker A/S stiftes 17. april 1926.  Gleditsch blir disponent.  I 1931 sikret han seg patentet på Arcanol, utviklet av ansatt konsulent Manfred Ragg.  Arcanol ble en suksess.  Med flere dyktige ansatte, og med de kontaktskapende evner Gleditsch hadde, utviklet Jotun seg til å bli en betydelig bedrift.  I 1939 var overskuddet over 104.000 kroner.  En del av det ble gitt i gratialer til ansatte, men det ble også gitt kr. 2.000 «til Finland i anledning krigen.»  Krigen medførte også et skifte av logo fra troll med en hammer til pingvinen, fuglen som trosser vær og vind.

Vekst i Jotun

Etter hvert som hvalfangst og skipsfart kom i gang, ble det noe bedre tider for fabrikken, og i 1949 fikk de tillatelse til å bygge nytt kontorbygg med laboratorium.  Jotun, med Gleditsch som leder, er i det hele tatt villig til å satse, og med nye produkter som Fenom, øker omsetningen.  Senere kommer satsing i utlandet,  fusjoneringer og videreutvikling til den gigant Jotun er i dag, takket være Odd Gleditsch som så mulighetene på 20-tallet.

Vi i Sandefjord kan være takknemlige for arbeidsplassen Jotun, men også for alt det som byen har fått sponsor midler til:  Jeg nevner Jotunhallen og Pingvinhallen, Fugl Fønix på Mølleråsen, Poseidon og «Fire» i Badeparken, samt sponsing av idrettslag og allmennyttige foreninger i alle år.  Og vi hadde nok heller ikke hatt Skagerak Intl. School uten Jotuns støtte.

Odd Gleditsch sr. var en meget utadvendt person, og utadvendt har hans livsverk Jotun fortsatt å være.

 

Skrevet av Atle Sandberg