Sandefjord

Selv om Sandefjord først ble etablert som by i 1837, har det bodd mennesker her i rundt 3000 år. De første bosetningene var på Istrehågan. Senere skulle vikingene bosette seg i et område nærmere Sandefjord sentrum. Det gjorde de med visshet om byens flotte plassering for deres skipsruter.

Vikingene var sin tids mest suksessfulle gründere. Ikke bare var de tøffe karer på slagmarken, men de hadde også en teft for forretninger. Vikingene hadde handelsruter over hele den kjente verden i sin tid. Ikke minst skulle Leif Eriksson oppdage Amerika lenge før Columbus.

Sandefjord ble en viktig handelshavn for vikingene. Det var her gründereventyret startet for alvor. Sandefjordinger har gründerblod, og det har vi bevist i over et årtusen siden vikingene bosatte seg her.

Først ladested – senere kjøpstad
Sandefjord ble i 1570 opprettet som ladested. Dette var et tettsted der innbyggerne drev innførsel og utførsel av varer. Utførselen ble kalt «lading» av varer, derav navnet ladested. Hvert ladested var under en større kjøpstad i samme region. Sandefjord var helt til 1845 underlagt Tønsberg, før vi ble opprettet som kjøpstad selv.

Opprettelsen som kjøpstad betegnet at Sandefjord var blitt en betydelig by for handel. Et tiår tidligere hadde Heinrich Arnold Thaulow etablert Sandefjord Bad (kurbadet). Badet ble etter hvert byens største bedrift, og i gode tider var det over 100 ansatte der.

Sandefjord Bad var en av drivkreftene som dro folketallet i byen fra under 1000 innbyggere til 5000. Sandefjord var blitt en by å regne med i det større selskap, og det hele hadde grobunn i gründereventyret hos kurbadet.

Les mer: Sandefjords Gründerstjerne Heinrich Arnold Thaulow

Skipsfart og industri
Selv om Sandefjord Bad etter hvert dabbet av i popularitet, skulle Sandefjord fortsatt vokse. Kanskje ikke så overraskende var det sjøfarten som igjen ble sentral. Christen Christensen, født samme år som Sandefjord fikk bystatus (1845), ble en anerkjent skipsbygger.

Christensens skipsverft, Framnæs Mek. Verksted, skulle med årene bygge mange viktige skip, både nasjonalt og lokalt. Thor Dahl, Anders Jahre og Odd Gleditsch nøt alle godt av skipene til hvalfangst og transport av produkter. Sandefjord handlet med hele verden igjen – akkurat som i vikingtiden.

Netthandelens inntog
Fra å være en by preget av skipsfart og industri, har næringslivet i byen ekspandert stort. Byen har tiltrukket seg flere kunnskapsbedrifter innen IT, logistikk, elektronikk, legemidler, ingeniørarbeid og netthandel.

Det er nok nettopp netthandelen som har definert Sandefjord de siste tiårene. Komplett har hatt en spesielt sterk påvirkning på Sandefjords utvikling, med gründer Eric Sandtrø i spissen. Selskapet omsatte i 2021 for hele 11 milliarder kroner.

Les mer: Sandefjords Gründerstjerne Eric Sandtrø

sandefjord

Tenk stort, tenk Sandefjord
Det er ingen tvil om at Sandefjord kjemper om å være en av Norges mest innflytelsesrike gründerbyer. Ser en på oppnåelser i forhold til folketall, utpeker Sandefjord seg. I moderne tid har skipsfart, hvalfangst, gigantbedriften Jotun, og nevnte Komplett, alle vært med på å inspirere unge gründerspirer i byen.

Byen har blitt kjent for sitt sterke private næringsliv. Hele 77 % av arbeidsstokken i 2022 jobber i denne sektoren. I tillegg skyter antall bedriftsetableringer fart med over 500 oppstartselskaper årlig. Det er kanskje ikke så rart når vi har hatt gründere i familiene våre mange generasjoner tilbake.

Men det er ikke bare fortid og nåtid som definerer Sandefjord som gründerby.

Byen har de senere årene jobbet aktivt for å tiltrekke seg og kultivere gründere. Gründeriet er et godt og konkret eksempel på en viktig arena for denne voksende målgruppen.

Hva kan gjøres for at fremtiden blir enda sterkere på gründersiden?

Det er liten tvil om at det gror godt i hvalfangerbyen.

For å sikre at Sandefjord også i fremtiden regnes for å være Norges gründerby, må det satses ytterligere ressurser på entreprenørskap. Vi må gi gründere som ønsker å skape lokale arbeidsplasser det faglige påfyllet og nettverket som trengs, når de skal kommersialisere sine forretningsideer og bygge vekstbedrifter.

Gründeriet fyller denne rollen i dag og er en viktig brikke, som vi vet fungerer. Hele 86 % av bedriftene på Gründeriet er fortsatt i vekst, 5 år etter oppstart. Landsgjennomsnittet er bare på 28 %.

Sandefjordinger er stolte av sin by. Det bor mye patriotisme blant oss. Kanskje er det fordi vi har en felles historie å fortelle og en tydelig retning om hvem vi har vært og ønsker å være; nemlig Norges gründerby.

Les mer: Hvem er vi?

Skrevet av :Mathias Moe fra Din Gruppen

Foto av Sandefjord: Eirik C. Agledal