«Anders Jahres rederi og Kosmos ekspanderte, og allerede i 1950 var Jahre Nordens største tankskipsreder. Og det kontraheres bilbåter og bulkbåter i tillegg. Tusenvis av arbeidsplasser er blitt skapt.»

 

Anders Jahre ble født i 1891 og vokste opp på Lasken gård i Sandefjord.  Faren var svært interessert i hest, og unge Anders red til Larvik hvor han gikk på gymnaset.  Han stallet opp hesten hos en av byens driftige forretningsmenn, og fikk nok der viktige impulser for sitt senere virke.

Eventyret er i gang

Etter artium studerte han jus i Kristiania.  Det sies at han delvis finansierte studiet ved pokerspill.  Etter eksamen i 1914 var han dommerfullmektig på Senja, og der oppe så han nok sin første hval. I 1916 etablerer han sakførerforretning i Sandefjord. Han involverer seg i forskjellige hvalfangst- og rederiselskaper, særlig i Larvik og Tønsberg.  Det er ikke like lett å komme inn i det etablerte miljø i Sandefjord.  Men han vil mer, og i 1922 registrerer han Anders Jahres rederi.

Hvalfangstnæringen var i utvikling, og Jahre ville være med.  Han setter i gang planlegging av et moderne fabrikkskip, kokeri, for så å skaffe kapital både innenlands og utenlands.  Kosmos AS ble stiftet, og kokeriet ble også benevnt Kosmos.  Dette var i 1928. I 1929 kom ekspedisjonen i fangst, og det ble en suksess.  Kosmos II blir bestilt, og eventyret er i gang, selv om alle hvalfangstekspedisjoner lå hjemme sesongen 1931-32. For å reparere hvalbåter tok Jahre initiativ til et verksted i Walvis Bay, Namibia, og det ble flittig benyttet på 30-tallet.

Rask vekst i Jahres forretninger

Anders Jahres rederi og Kosmos ekspanderte, og i tillegg kom Sandar fabrikker som herdet hvaloljen til spisefett for margarinindustrien, og Jahres kjemiske fabrikker, som begge lå på Vera med dypvannskai til Sandefjordsfjorden.

Under krigen ble både Kosmos og Kosmos II senket.  Etter krigen bygges Kosmos III, og så får man det tyske Walter Rau som krigskompensasjon.  Det blir omdøpt til Kosmos IV.  Deretter bygges Kosmos V, men det får aldri konsesjon til fangst, men blir brukt i tankfart.

Anders Jahres rederi og Kosmos ekspanderte, og allerede i 1950 var Jahre Nordens største tankskipsreder.  Og det kontraheres bilbåter og bulkbåter i tillegg.  Tusenvis av arbeidsplasser er blitt skapt.  Videre på 50-tallet bygges Park Hotel som er et samarbeidsprosjekt mellom byens redere og bedriftseiere, men Anders Jahre er initiativtaker og byggekomiteens formann.  Kommunen gir gratis tomt.

Nye tider, nye idéer.  Fergecruiseskip mellom Oslo og Kiel var en nyvinning med først «Kronprins Harald», satt i drift i 1961, og senere «Prinsesse Ragnhild», satt i drift i 1965. Jahre Line ble en suksess.

Jahres gavmildhet

Jahre var svært gavmild overfor samfunnet, både lokalt og nasjonalt.  Ved betydelige donasjoner innstiftet han Anders Jahres fond til vitenskapens fremme, Anders Jahres Humanitære Stiftelse, Anders Jahres kulturpris og Anders Jahres medisinske pris.  Han ga Pukkestad gård til kommunen som bymuseum, et betydelig beløp til Ekeberg krematorium og ca. halvparten av byggesummen for Sandefjord Rådhus.  I tillegg ga han mye i det stille til folk som trengte en håndsrekning.

En gründer og samfunnsbygger gikk bort 91 år gammel i 1982.

 

Skrevet av Atle Sandberg