Dorothea von der Lippe Christensen

«Dorothea von der Lippe Christensen var en pionér og aktivist for praktiske reformer, undervisning og kvinners rettigheter. Hun opprettet Norges første skolekjøkken ved Sandefjord Folkeskole gjennom en vellykket pengeinnsamling. I tillegg til å være forfatter av flere bøker, var hun ansvarlig for etableringen av et folkebibliotek, vevstue, husflidstue, skomakerkurs og en samtaleforening i Sandefjord».

Husstellærer og kokebokforfatter Dorothea von der Lippe Christensen ble født 19. desember 1847 på Veøy i Molde. Faren Christian Frost var sogneprest og dypt forankret i opplysningstidens idealer og rasjonalismens tenkning. Han hadde en brennende lidenskap for skole og folkeopplysning og Dorothea brukte mye tid i farens bibliotek.

Kvinnen som gjorde en forskjell i praktiske reformer
Dorothea bemerket seg tidlig, både som en kunnskapsrik og hjertevarm personlighet. I sin kamp for praktiske reformer og ønske om å få kunnskap ut til folket har nok faren vært en stor inspirasjonskilde.
I en alder av bare fire år opplevde Dorothea det hjerteskjærende tapet av sin mor. Noen år senere, da Dorothea bare var 15 år gammel dør også dessverre faren.

Nå sto hun helt alene og valgte å forlate hjembyen og reise til Christiania (nå Oslo). Fylt av håp og nytt mot tar hun guvernanteeksamen på Nissens Pikeskole, og arbeider i flere år som guvernante hos forfatter og sakfører Hans Schultze i Grue i Solør for å sikre sitt levebrød.
Her blir hun til hun i 1871 gifter seg med lege Julius Christensen fra Sandefjord.

Det var som gift kvinne og mor til en sønn at hun starter en utrettelig og uselvisk kamp for kvinners dyktiggjørelse som husmødre, og som talskvinne for praktiske reformer. Hun talte blant annet for at «når hushjelp ikke er for hånden må mann og sønner ta sin del av det huslige arbeidet».

En kamp for kunnskap 
Dorothea var ikke redd for å la stemmen sin bli hørt. Hun formidlet sine tanker og ideer gjennom mangfoldige avisartikler. Hun gikk også inn for å innføre praktisk opplæring for unge jenter, slik at de kunne utvikle ferdigheter som ville være til nytte i deres daglige liv.
Hun hadde en artikkel i Bergens Aftenblad i 1889 med tittelen «Fra en moder til mødre» som ble lagt merke til. Hun argumenterte for en mer praktisk utdanning for unge jenter, som gikk langt ut over den begrensede læringen man fikk fra bøkene.
Denne artikkelen ble starten på en revolusjon i utdanningssystemet. Det var på tide å gi unge piker de ferdighetene de virkelig trengte i det virkelige livet.

I Christiania ble det fremmet et forslag om å starte kjøkkenskole, men forslaget ble avslått.
Men Dorothea var ingen kvinne som lot seg stoppe av hindringer. Hun tok saken i egne hender og satte i gang en privat pengeinnsamling. I 1891 startet Norges første skolekjøkken i kjelleren på den nybygde Sandefjord Folkeskole.

Hun delte sin erfaring og kunnskap ved å skrive «Kogebog for folkeskolen og hjemmet» sammen med skolekjøkkenets første lærer, frk. Margrethe Ebbesen. Boken ble flittig brukt i folkeskolen i mange år og en omarbeidet versjon med navnet «Husstell» ble brukt i skolen til langt inn på 1970-tallet. Dorothea Christensen var også medforfatter av en innstilling til Kirkedepartementet der hun argumenterte for statsstøtte til husmorskoler.

Det var her i Sandefjord at hun virkelig fikk satt preg på samfunnet. Hun var en pådriver og fikk i gang et folkebibliotek slik at kunnskap og litteratur ble gjort tilgjengelig for alle. En vevstue og husflidstue ble opprettet slik at innbyggerne kunne få utfolde sin kreativitet. Til og med skomakerkurs ble organisert slik at nye ferdigheter og arbeidsplasser kunne skapes.

Inspirasjon for endring og samfunnsengasjement
Men det var ikke bare praktiske tiltak Dorothea engasjerte seg i. Hun satte også opp en samtaleforening, et sted der mennesker kunne samles, diskutere ideer og dele perspektiver. Det var derfor ingen overraskelse da Dorothea i 1907 ble valgt inn i bystyret. Men livet hennes ble dessverre så altfor kort. Året etter dør hun etter kort tids sykdom bare 60 år gammel.

Dorothea Christensen var en pioner og gründer som på en uselvisk måte skapte virksomhet og arbeidsplasser. Hun startet viktig reformarbeid, og har betydd mye for den samfunnsutvikling vi har hatt. Gjennom hennes engasjement har Dorothea vist oss betydningen av å tro på forandring og handling for å skape et bedre samfunn.

Hun er en verdig vinner av en stjerne i Gründer Walk of Fame!

 

Skrevet av Atle Sandberg