Guttorm Gran

«Guttorm Gran sr. var en mann med mot og risikovilje som satt Sandefjord på kartet gjennom utviklingen av Grans Bryggeri, et av få gjenværende norskeide bryggerier. Resultatet av hans innsats er videreført av nye generasjoner lidenskapelige bryggerimestere».

Guttorm Gran sr. var en fargerik og viljesterk mann og kjent som en av de mest sentrale skikkelsene i Sandefjords historie. Hans navn ble synonymt med innovasjon, mot og suksess.

Fra kolonialforretning til bryggerikamp
Han ble født i 1908 og vokste opp ved Torget i Sandefjord der hans far drev kolonialforretning. Etter å ha fullført middelskolen, begynte han å arbeide ved Sandefjord Bryggeri, og det var ikke lenge før hans engasjement og arbeidsmoral førte til forfremmelse.
Men Guttorm Gran var ikke fornøyd med å stå stille. Hans ambisjoner om å utvide sin kunnskap og utdannelse førte ham til Bryggerihøyskolen i København og en praksisperiode ved Carlsberg og Tuborg.

I 1932 ble han Bryggerimester med diplom og ble ansatt som bryggerimester i Bodø, der han også traff sin kone. Han forlot Bodø i 1938 og tok med seg familien til Larvik for å starte sin egen gjærfabrikk. Krigen brøt ut, og i 1944 ble han spurt om å overta som bryggerimester ved Sandefjord Bryggeri, hvor han tidligere hadde arbeidet. Bryggeriet var nedslitt, men Gran så potensialet og takket ja.
I 1949 satset Gran alt han eide og litt til, og løste inn aksjene i bryggeriet, som så ble omdannet til et personlig selskap. Driften var normal i 1950-årene, og bryggeriet gikk bra.Men på 1960-tallet startet en kamp mot kartellvirksomhet og salgsrestriksjoner. Oslo-bryggeriene ønsket å kjøpe opp Sandefjord Bryggeri, men Gran, som en av få, motsatte seg dette, meldte seg ut av Bryggeriforeningen og kjempet for fortsatt selvstendig eksistens. Bryggeriets navn ble i 1965 endret til Grans Bryggeri A/S.

Bryggerikjempen som aldri ga opp
På tross av sterk konkurranse fra Oslo-bryggeriene og strenge salgsrestriksjoner, holdt han stand. Han var en mann som aldri ga opp og var villig til å ta risiko som få andre. Han begynte å selge direkte fra bryggeriet, fortsatte sitt salg fra Skolegata der han allerede hadde bevilgning, og etablerte som eneste bryggeri flere utsalgssteder i Norge, 35 i alt, fra Stavanger til Oslo.

Han ble kjent for sitt «stunt» ved Svinesund, hvor han truet med å tømme en tankvogn med øl ut i sjøen «hvis lisensen nektes». Dette viser hans dedikasjon til å kjempe for det han trodde på og hans vilje til å ta drastiske tiltak for å beskytte sitt bryggeri.

Resultatet av hans innsats er i dag en bedrift som er ført videre av nye generasjoner, og hans innsats har i stor grad bidratt til å sette Sandefjord på kartet med et av landets største bryggerier. Bedriften har også vist stor hjertevarme og engasjement for Sandefjord ved å støtte lokale idrettslag og skape viktige kulturarenaer i byen. Det er med stor ydmykhet vi i dag tildeler Guttorm Gran sr og hans bryggeri Sandefjords grunderstjerne.

Han er en verdig vinner av en stjerne i Gründer Walk of Fame!

 

Skrevet av Atle Sandberg