Om Thor Dahl fortelles det at «når barn kom innom for å kjøpe sukkertøy, moret han seg med å gi dem mange ganger det de skulle ha, og samtidig la han pengene tilbake ned på bunnen av posen eller kremmerhuset».

 

Thor Dahl ble født 28. mai 1862.  Hans far var lærer, opprinnelig fra Skien, mens moren var av gammel Sandefjordsk skipperslekt.  Hun dør da Thor bare var to år gammel, så bare fire år gammel blir han med sin far og to eldre søstre på skolen.  Faren hadde nok ikke råd til barnepike.  Men så gifter han seg igjen, og det kommer en søster til.  Men faren dør da Thor bare var 11 år.  Han har da allerede vært i virksomhet som visergutt, bud, og så etter sin konfirmasjon får han fast ansettelse hos manufakturhandler Wetlesen.  Etter ti måneder der blir han betjent hos P. C. Pedersen som hadde byens største kolonialvarehandel.  Der blir han i ni år, og sparer opp en liten egenkapital som gjør at han kan starte for seg selv 25 år gammel.

Thor Dahls sterke forretningsteft

Det var egentlig dårlige økonomiske tider sist på 1880-tallet, men Sandefjord er i vekst, og ved hardt arbeid, lange dager, og god forretningsteft, klarer Thor Dahl seg.  Han utvider stadig sitt varesortiment ,  og bare to år etter oppstart overtar han P. C. Pedersens forretning og eiendom.  Han opparbeider seg etter hvert en liten formue, og investerer i bottlenose- og annen hvalfangst i nord.  Han stifter flere selskaper, og investerer hos andre.  Sammen med fangstbestyrer Ingvald Bryde starter han i 1908 interessentskapet Bryde og Dahls hvalfangerselskap, som får konsesjon på Syd Georgia.  I et brev til justisdepartementet i 1911 opplyser Thor Dahl at han beskjeftiger 280 sjøfolk.

Byens rikeste mann blir en filantrop

Thor Dahl er nå byens rikeste mann.

Han har bygget nytt forretningsbygg på Brygga, tatt i bruk i 1911, og ved firmaets 25 års jubileum i 1912 skjenker han store beløp til allmennyttige formål. Han bidrar til Roald Amundsens sydpolsekspedisjon, Nasjonalgalleriet og misjonsvirksomhet, idrett, gamlehjem, sjøfolk, barnehjem, Blindern Studenterhjem, osv.  Og i sitt testament setter han av nesten 600.000 til ulike legater, og nesten like mye til navngitte enkeltpersoner.  Han var i det hele tatt en snill mann, og bl.a. Fea Bolt nøt godt av det, og det fortelles i Hans Bogens bok om Thor Dahl at «når barn kom innom for å kjøpe sukkertøy, moret han seg med å gi dem mange ganger det de skulle ha, og samtidig la han pengene tilbake ned på bunnen av posen eller kremmerhuset».

Fører firmaet videre+

Thor Dahl var gift med Alfhild f. Freng fra 1887 og de fikk tre barn, Alfhild, Thor jr. og Ingrid.  Alfhild gifter seg i 1915 med dr. Kristian Wiese, Oslo, og får fire barn.  Thor jr. blir tidlig tatt opp i firmaet, men dør bare 31 år gammel ved ulykkestilfelle på en forretningsreise til Amerika, ifølge Knut Hougens Sandefjordshistorie.  Ingrid gifter seg i 1910 med Lars Christensen, sønn av Christen Christensen, og det blir Lars som fører firma AS Thor Dahl videre.

 

Skrevet av Atle Sandberg